Norway

Aktuelt

Siste artikler
 • [30.03.2020]

  Nyhet: Høyfrekvenssonar med 3D og biomassemåling!

 • [13.03.2020]

  Dugnad for å hindre spredning av Covid-19

 • [09.03.2020]

  Oversikt over Furuno produkter til skreifisket!

 • Se alle artikler

3D visning av hele stimen med F3D-S
F3D-S tilbyr 3D visning av sonardata fra Furuno FSV-25S. 3D visning er effektivt i beslutningsfasen, om man skal kaste eller sette not på en stim. Visningen gjør det enklere å vurdere biomasse, formen på stimen, dybde, fare for bifangst o.l. Klikk på bildet og les mer...

M-1815

Sikre viktig data med Furuno VDR
Registrer viktige data for å forebygge ulykker og identifisere årsaken til en hendelse/ ulykke. Furuno sin VDR oppfyller de nyeste retningslinjer fra IMO. Live Player kan enkelt installeres på en PC for å spille opptakene fra VDR/S-VDR. Klikk på bildet og les mer...

Coastal E

Seil papirløst med Coastal E!
Lasteskip opptil 24 meter kan nå seile papirløst! Ref. Sjøfarts rundskriv RSV 12-2019 tillates nå kartsystemer som i all hovedsak følger ECDIS standard, men hvor kart kan presenteres på en mindre skjermflate. Furuno Norge er først ute med en løsning, Coastal E. Klikk på bildet og les mer...

 

info FNMS

Høyfrekvenssonar FSV-75 med 3D funksjon!
FSV-75 har svært god skilleevne og gir et klart bilde av ekko! Med mulighet for toskjermsløsning kan du nå jobbe samtidig med 3D presentasjon av blant annet biomassemåling. Opsjon for oppgradering til 3D. Norsk meny! Klikk på bildet og les mer...

 • x