Norway

Aktuelt

noimage

ECDIS og kartradar oppgradering
ECDIS og kartradar må oppgraderes for å kunne presentere kart i hht IHOs oppdaterte kartstandarder.

Det anbefales at reder sjekker hvorvidt det foreligger krav om oppgradering fra skipenes flaggstater, klasse eller annen relevant myndighet.

78645 IHO (International Hydrographic Office) har oppdatert følgende kartstandarder:

• S-52 Edition 6.1
• S-52 Annex A Edition 4.0
• S-63 Edition 1.2
• S-64 Edition 3.0

ENC (Electronic Navigational Chart) og kartoppdateringer utgitt etter 31. august 2017 vil kun være tilgjengelig i nytt format. Derfor har IMO (International Maritime Organization) også oppdatert følgende teststandarder for ECDIS og kartradar, slik at disse skal kunne presentere kartene i tråd med endringene i de kartrelaterte standardene:


• IEC 61174 (Ed 4.0) – ECDIS test standard
• IEC 62288 (Ed 2.0) – “Standard for presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays»


For nye ECDIS installasjoner er kravet om å være i tråd med nyeste ECDIS ytelses- og teststandard obligatorisk etter 31. august 2017. For allerede eksisterende installasjoner er det skipets flaggstat som bestemmer hvorvidt dette er obligatorisk eller ikke. Vær likevel oppmerksom på at for eksempel klasseselskap og befraktere kan kreve oppgradering av eksisterende ECDISer, i henhold til de nye kravene.


Tiltak
 

For å kunne hjelpe alle våre kunder i mål i med oppgradering, ber vi om at kunder ta kontakt med oss, for å avklare behov og eventuelt planlegge nødvendig serviceoppdrag. På bakgrunn av informasjon vi mottar, ved at linken i tabell under benyttes, vil vår service avdeling kunne vurdere behov og omfang og estimere tidsforbruk og kostnader knyttet til et eventuelt serviceoppdrag. 
 

Det gjøres oppmerksom på at i noen tilfeller vil oppgradering medføre behov for tilpassing av andre systemer, eksempelvis kartradar, radar, conning og integrert alarmsystem.

Status på tilgjengelig software:

ECDIS Type IHO Kompatibel SW Versjon Hvordan sjekke programvareversjon Hvordan oppgradere
ECDIS FMD-3200/3300 Ja 3.11 Instruksjon Service Furuno Norge
ECDIS FMD-3100 Ja 3.04 Instruksjon Service Furuno Norge
ECDIS FEA-2xx7 Ja 06.50 Instruksjon Service Furuno Norge
TECDIS T-2138A/2138D/2138B Ja 4.8.3 Instruksjon TECDIS Upgrade
TECDIS T- 2424 Ja 4.8.3 Instruksjon TECDIS Upgrade
TECDIS T- 2136 (2026TC) Ja 4.8.3 Instruksjon TECDIS Upgrade
TECDIS T- 2136 (2026TA) Nei NA NA Ikke tilgjengelig
Publisert 14.12.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  marianne
Source : 


  • x
  • x