Norway

Personvern

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Men til tider, kan det være lurt å gi litt informasjon om deg selv. All informasjon du kan gi, inkludert din e-post adresse, vil bli brukt kun som følger:
- I tilfelle gi deg personlig informasjon når du søker på en jobb stilling, for eksempel, vil vi lagre informasjonen. 
  Dette materialet vil gjøre oss i stand til å imøtekomme alle forespørsler du kan gjøre for å få informasjon
- Din e-postadresse vil ikke bli solgt eller på annen måte misbrukt på noen måte av oss.

  • x