Norway
home >  Produkt > Fiskeleting > Ekkolodd > FSS-1BB

FSS-1BB

Nøkkelegenskaper

  • Avansert CHIRP ekkolodd med stor båndbredde
  • Ekstrem rangeoppløsning i ekkopresentasjon
  • Gir informasjon om fiskeart med prosentvis sannsynlighet
  • Enkelt betjening
  • Referansekurver for hvert enkelt fiskeslag, sild, makrell etc.

Kontakt din forhandler

Standardsett inkluderer:

1 stk. tilkoblingsboks
1 stk. prosessorenhet
1 stk. svinger

  • Nedlastinger
   trekant Brosjyre
   trekant Tilkoblingsskjema

  • x