Norway
home >  Produkt > Navigasjon > Kartplotter > GP-1871/1971F

GP-1871/1971F

Nøkkelegenskaper

  • Innbygd 72 kanals GPS
  • Multi touch display
  • Innbygd 1 kW ekkolodd
  • Accu fish og bunnidentifisering
  • Bruker C-Map 4D kart
  • Innebygd WiFi
  • Trådløs tilkobling til radar
  • Motor-informasjon
  • NMEA 2000 og NMEA 0183

Kontakt din forhandler

Prod. nr:
IMD03488000 (GP-1871)  
IMD03489000 (GP-1971F) 
 

 


  • x