Høyfrekvenssonar er et svært godt redskap under makrellfisket. Mens selve letingen foregår med mellom- eller lavfrekvens, kan høyere frekvens avsløre detaljene som bidrar til et godt kast og optimal fangst.

Detaljert informasjon
Makrellfisket er intenst og spennende. Det er mange ting som skal klaffe for å kunne levere fangst av høyeste kvalitet. For selve fiskeriet er sonar det mest effektive verktøyet i letefasen, men når bruket skal settes opplever mange at sonaren ikke gir nok detaljer. Svaret på utfordringen er høyere frekvens. Furuno sonar FSV-75 er derfor et meget godt verktøy for å sette bruket optimalt. 

Tine fra TT Maritim og reder på Nordfisk, Ivar Andreassen.

Bildet: Nordfisk har oppgradert fra forrige versjon CSH-70 til ny sonar FSV-75 og har testet ytelsen noe i forkant av årets makrellfiske. - Erfaringen så langt er at den har klart bedre rekkevidde og veldig reint sonarbilde sier Ivar Andreassen, reder på Nordfisk. Her med Tine Sletten fra Furuno-forhandler TT Maritim, som har stått for installasjonen.

Høyfrekvenssonar FSV-75 har en frekvens på 180 kHz og den benytter nyeste teknologi for avansert signalprosessering. Mens den høye frekvensen sørger for et høyoppløselig og detaljert sonarbilde, med skarp avtegning av alle ekko, fjerner signalprosesseringen all støy. En fargeskala angir hvor tett fisken står. Relevant informasjon om stimens retning, fart og dybde er lettlest og ryddig presentert.
 

Deteksjon under vanskelige forhold
Klikk her for å be om tilbud på FSV-75

- Nå skal vi i gang med makrellfisket og vi kommer til å bruke sonaren i hovedsak til setting av nota. Men også til fiskeleiting, når forholdene for lavfrekvensen er vanskelige. Med høyere frekvens får vi begrenset rekkevidde, men vi kan forvente å se makrellen på 5-600 meter. Det er langt bedre enn ikke å se noe! 

Dette sier Ivar Andreassen, reder på Nordfisk. Han er førstemann ut til å ta i bruk den nye høyfrekvenssonaren.

FSV-75 med klare ekko

Bildet: Høyfrekvenssonar FSV-75 gir et støyfritt bilde med svært nyansert avtegning av ekko og har tydelig avtegning av bunn og fisk som står nært bunnen. Bruk av fargeskala, tallverdier og symboler gir god oversikt over stimens bevegelser.

Klikk her om du vil ha Furuno nyheter rett til din epost...

Høyfrekvenssonar FSV-75 (180 kHz)
Detaljert informasjon og skarpe avtegninger av ekko. Svært god skilleevne. Ny teknologi for signalprosessering gir et støyfritt sonarbilde. Norsk meny.

Les mer...
 

Mellomfrekvenssonar FSV-85 (80 kHz)
Meget god deteksjon. Meget god skilleevne og tydelig avtegning av bunn og fisk som står nært bunn. Mulighet for toskjermsløsning for å kunne jobbe samtidig med ulike innstillinger for gain, range og tilt.

Les mer...
 

Lavfrevenssonar FSV-25/3D (20 kHz)
Svært lang rekkevidde med deteksjon opp til 10 000 m. God oppløsning på korte avstander. Mulighet for toskjermsløsning for å kunne jobbe samtidig med ulike innstillinger for gain, range og tilt. Opsjon for oppgradering til 3D presentasjon.

Les mer...